Η υποψηφιότητα των Δελφών δεν αντιμετωπίζεται από εμάς ως μία αποκομμένη πολιτιστική πρωτοβουλία, αλλά ως κεντρικό στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης για τους Δελφούς και την περιοχή του Δήμου Δελφών.
Ο Δήμος Δελφών υιοθετεί πλήρως το σχέδιο της “Χάρτας της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις” (“LEIPZIG CHARTER on Sustainable European Cities”,http://ec.europa.eu/regional_policy/archive/themes/urban/leipzig_charter.pdf), η οποία υπογράφηκε το 2007 από τους συναρμόδιους υπουργούς της ΕΕ.
Στη “Χάρτα της Λειψίας για τις Βιώσιμες Ευρωπαϊκές Πόλεις” υποστηρίζεται η πολιτική της ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης. Είναι μια διεργασία στο πλαίσιο της οποίας συντονίζονται οι χωροταξικές, τομεακές και χρονικές πτυχές των βασικών πεδίων αστικής πολιτικής. Βασική σημασία έχει η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων, του ευρύτερου κοινού και των οικονομικών παραγόντων. Πρόθεση του Δήμου είναι να αποτελέσει η συνολική πρόταση για το 2021 αναπόσπαστο κομμάτι του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Δελφών, ο οποίος ταυτόχρονα εκπονείται και ολοκληρώνεται το ίδιο χρονικό διάστημα (τέλη 2015) και εναρμονίζεται με το ανωτέρω κείμενο.
Τονίζεται εμφατικά ότι το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης του Δήμου Δελφών εντάσσεται πλήρως στην “Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας” (http://www.stereaellada.gr/index.php?id=176 ). Η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Δελφών στο προσεχές μέλλον στηρίζεται στο δίπολο ποιοτική τοπική παραγωγή – τουρισμός. Η προσδοκώμενη τουριστική μας ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να έχει βάση τον πολιτιστικό τουρισμό με την ευρύτερη έννοιά του (μνημεία, μουσεία, ενδιαφέροντες οικισμοί, άυλο πολιτιστικό απόθεμα, ιστορικές διαδρομές, δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας, υψηλής αξίας τοπικά προϊόντα, σύνδεση της μοναδικής φύσης του τόπου με την ανθρώπινη παρουσία).
Η μοναδικότητα του Δήμου Δελφών από πλευράς πολιτιστικού και ιστορικού βάρους, καθώς και από πλευράς φυσικών πόρων και εναλλαγών τοπίων, αλλά και η κεντροβαρής θέση του τόσο στη Στερεά Ελλάδα, όσο και γενικότερα στη χώρα μας, αποτελούν ουσιαστικά δεδομένα. Αυτό που μέχρι σήμερα απουσιάζει (και σήμερα οικοδομείται) είναι ένα συνολικό (στρατηγικό) σχέδιο αξιοποίησης, αλληλοϋποστήριξης και ανάδειξης των πλεονεκτημάτων αυτών, μ’ έναν τρόπο που θα καθορίσει το αναπτυξιακό αποτύπωμα της περιοχής και θα αποτελέσει ταυτόχρονα σημαντικό πιλοτικό πρόγραμμα ανάπτυξης με οφέλη για την ευρύτερη Περιφέρεια.

Γενικά κεντρική επιλογή του Δήμου Δελφών αποτελεί η προγραμματική συνεργασία με αξιόπιστους φορείς της γνώσης στην Ελλάδα, με δράσεις που στοχεύουν στον ποιοτικό πυλώνα της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: α) Τη στενή συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών για την ανάδειξη του πρωτοποριακού αγιογραφικού έργου του μεγάλου συμπατριώτη μας (Δεσφινιώτη) ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά στη Μητρόπολη της Άμφισσας και της συλλογής των σχεδίων (ανθιβόλων) που διαθέτει ο Δήμος μας στη δημοτική πινακοθήκη «Σπύρος Παπαλουκάς», β) Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας και ειδικότερα με το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης και μέσω αυτού με το διϊδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Μουσειακές Σπουδές” με αντικείμενο την οργάνωση και δικτύωση των Μουσείων μας, γ) Το πρωτόκολλο συνεργασίας με το Ινστιτούτο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας (υπαγόμενο στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Παιδείας) με αντικείμενο τη συνολική μελέτη των δυνατοτήτων αναβάθμισης των αστικών μας υποδομών στους κύριους οικισμούς μας (Δελφοί, Άμφισσα, Ιτέα, Γαλαξίδι) με παρεμβάσεις βιώσιμης κινητικότητας, δ) Τη συνεργασία μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή) στη διοργάνωση συνεδρίου και ενός προγράμματος έρευνας για τον κορυφαίο Αμφισσιώτη παιδαγωγό Αλέξανδρο Δελμούζο και γενικότερα για την παιδαγωγική επιστήμη.