Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της υποψηφιότητας των Δελφών, είναι ο τρόπος με τον οποίο έχει δομηθεί οργανωτικά.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια θεσμική σύμπραξη εταίρων με μέλη του το Δήμο Δελφών (που νομικά αυτός θα καταθέσει την αίτηση υποψηφιότητας ως Ν.Π.Δ.Δ.), την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (β΄ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης), την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας (που εκφράζει το σύνολο των Δήμων της Στερεάς, α΄ βαθμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) και το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών (Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και στο Διοικητικό του Συμβούλιο συμμετέχει και εκπρόσωπος του Συμβουλίου της Ευρώπης).
Η συμμαχία αυτή ισότιμων εταίρων έχει αποτυπωθεί και στη σύνθεση της Συντονιστικής Επιτροπής της Υποψηφιότητας, στην οποία συμμετέχουν ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Μπακογιάννης, ο Αντιπρόεδρος της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας και Δήμαρχος Δωριέων κ. Γεώργιος Καπεντζώνης και ο Διευθυντής του Ε.Π.Κε.Δ. Καθηγητής του Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Αθανάσιος Μαρκόπουλος.
Τη Συντονιστική Επιτροπή συμπληρώνουν ακόμη και τιμούν με την παρουσία τους η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας, κ. Αθανασία Ψάλτη και ο Καθηγητής του Τ.Ε.Ι. Αθηνών κ. Γεώργιος Παναγιάρης.
Η ομάδα εργασίας (Οργανωτική Επιτροπή) για τη σύνταξη του φακέλου και την προώθηση της υποψηφιότητας διευθύνεται από τον καθηγητή κ. Παναγιάρη και αποτελείται από στελέχη του Δήμου, εθελοντές από την τοπική κοινωνία (αιρετούς, εκπαιδευτικούς, καλλιτέχνες κ.α.), αλλά και πολλούς μεταπτυχιακούς φοιτητές και αποφοίτους του Διιδρυματικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Μουσειακές Σπουδές», που όλοι δουλεύουν αμισθί και εθελοντικά, με τεράστιο όμως κέφι και ενθουσιασμό, εμπνεόμενοι από το όραμα των Δελφών ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021 και από τις δυνατότητες που μια τέτοια κήρυξη θα απέδιδε στην περιοχή των Δελφών, αλλά και σε όλη την Περιφέρεια.
Ωστόσο η εργασία, παρά την άμισθη μορφή της, διευθύνεται και διεξάγεται με όρους επαγγελματισμού και με κατανομή ρόλων σε ανθρώπους με εξαιρετικά ανεπτυγμένες δεξιότητες και εμπειρία σε σύνθετα αντικείμενα.