Γιατί …
1. Οι Δελφοί αντιπροσωπεύουν διαχρονικά πανανθρώπινες αξίες που κανένας άλλος τόπος στην Ευρώπη δεν μπορεί να τις συμπυκνώσει
2. Η περιοχή των Δελφών αντιπροσωπεύει ένα πλήρη ιστορικό οδικό χάρτη της Ελλάδας διαχρονικά μέσω των αρχαιολογικών χώρων, των ιστορικών τόπων, των μνημείων και των συλλογών που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή.
3. Η περιοχή των Δελφών περιλαμβάνει ένα μεγάλο δίκτυο προστατευόμενων οικοσυστημάτων αναδεικνύοντας έτσι με έμφαση το ενιαίο του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
4. Η πρόταση της υποψηφιότητας των Δελφών ως ΠΠΕ 2021 κινητοποίησε και συσπείρωσε όλη την Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας συμπυκνώνοντας σε αυτήν το αναπτυξιακό της όραμα.
5. Βασικός και στρατηγικός εταίρος αυτής της συλλογικής προσπάθειας είναι το ΕΠΚεΔ, το μοναδικό δημόσιο ελληνικό ίδρυμα που δημιουργήθηκε με στόχο την προβολή και ανάδειξη του πολυδιάστατου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού και της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Το στόχο αυτό υπηρετεί με συνέπεια και επιτυχία για περισσότερο από 40 χρόνια.
6. Το όραμα της περιοχής των Δελφών για τη δράση τους ως ΠΠΕ 2021 ταυτίζεται πλήρως με την εθνική στρατηγική 2014 – 2020 στο πεδίο της Έρευνας και Καινοτομίας που αποτυπώνεται στην Εμβληματική Πρωτοβουλία με τίτλο “Πολιτισμός, Πολιτιστική Κληρονομιά, Επιστήμη & Τεχνολογία”. Για το λόγο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας στηρίζει πλήρως την υποψηφιότητα του Δήμου Δελφών.
7. Η γέννηση, διαμόρφωση και αποτύπωση του πολιτιστικού οράματος της υποψηφιότητας του Δήμου Δελφών για ΠΠΕ 2021 είναι μια χειροποίητη πρόταση. Δημιουργήθηκε από την συνεργασία της τοπικής κοινωνίας, των ακαδημαϊκών φορέων που συνεργάζονται με αυτήν και όσων αποδέχονται το δελφικό ιδεώδες και εργάζονται σταθερά γι αυτό. Εμπεριέχει πίστη, πάθος, όραμα και υψηλό επίπεδο εξειδικευμένης γνώσης. Ουσιαστικά είναι μια πολιτική πρόταση για τη σύνδεση Πόλης –Πολίτη – Πολιτισμού.